Krzysztof Jurek - blogosfera

Wpis

środa, 11 grudnia 2013

Konferencja KUL, Kultura w mediach. Media w kulturze.

Business_Meeting_clip_art_hight Lublin, 1-2 kwietnia 2014 rok

W 2014 roku mija 30 lat od utworzenia Katedry Socjologii Kultury, której tradycje od 5 lat są kontynuowane i rozwijane przez pracowników Katedry Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W związku z tym pragniemy podjąć dyskurs naukowy na temat relacji między kulturą i mediami. Jest to temat ogniskujący zainteresowania naukowe i badania pracowników Katedry Kultury Medialnej i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Do tego dyskursu pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych tą tematyką na konferencję pt. „Kultura w mediach. Media w kulturze”, która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2014 roku w Lublinie.

Pogłębiony opis, krytyczna analiza i interpretacja „nowej kultury medialnej” w różnych obszarach będzie przedmiotem szczególnego zainteresowania tej konferencji. Mamy nadzieję, że jej tematyka jest na tyle szeroka, otwarta i ważna, że zainspiruje wiele osób do podjęcia trudu przygotowania referatu i wzięcia w niej udziału. By ukierunkować sformułowanie tytułu ewentualnego referatu lub głosu w dyskusji proponujemy następujące, wiodące bloki tematyczne: 1) kultura życie codziennego w mediach – style życia, normy i wartości, 2) „nowe” kultury w „nowych” mediach: kultura konwergencji – kultura remiksu – bedroom culture…, 3)  kultura polityczna – media w polityce, 4) kultura popularna a kultura narodowa, regionalna, lokalna, 5) media w komunikacji promocyjnej – kultura konsumpcji, 6) religijność w przestrzeni medialnej.Przedmiotem konferencji będą relacje między kulturą a mediami, oddziaływanie mediów na kulturę, która w coraz większym stopniu jest zmediatyzowana. Obserwacja rzeczywistości wskazuje, że kultura tworzona w medialnych obrazach, dźwiękach, tekstach nie tylko przenika do codzienności lecz staje się jej osnową – jest źródłem wartości, norm, wzorów postępowania i stylów życia. Media w tym sensie są nie tylko źródłem wyobrażeń i wiedzy o świecie i polityce, ale dostarczają modeli, punktów odniesienia mówiących o tym czym jest sukces, szczęście, jaką rolę w odgrywa płeć, czym jest religia, narodowość oraz kim jesteśmy „my” i kim są „oni”. Media mówią co jest dobre i złe, co pożądane i czego należy unikać, o czym myśleć i czego się bać, wyzwalają emocje, konstruują idee, budują miraże i mity.

Kulturę medialną tworzą nie tylko tradycyjnie pojmowani nadawcy – telewizja, radio i prasa, ale media sprzęgnięte za pomocą różnego rodzaju aplikacji w sieci internetowej, w której dokonuje się nieustanna aktualizacja zawartości, modyfikacja sensu przekazów przez użytkowników, i budowanie zasobów, które w Web 3.0 docierają do odbiorców i są przez nich twórczo wykorzystywane.

Pogłębiony opis, krytyczna analiza i interpretacja „nowej kultury medialnej” w różnych obszarach będzie przedmiotem szczególnego zainteresowania tej konferencji. Mamy nadzieję, że jej tematyka jest na tyle szeroka, otwarta i ważna, że zainspiruje wiele osób do podjęcia trudu przygotowania referatu i wzięcia w niej udziału. By ukierunkować sformułowanie tytułu ewentualnego referatu lub głosu w dyskusji proponujemy następujące, wiodące bloki tematyczne: 1) kultura życie codziennego w mediach – style życia, normy i wartości, 2) „nowe” kultury w „nowych” mediach: kultura konwergencji – kultura remiksu – bedroom culture…, 3)  kultura polityczna – media w polityce, 4) kultura popularna a kultura narodowa, regionalna, lokalna, 5) media w komunikacji promocyjnej – kultura konsumpcji, 6) religijność w przestrzeni medialnej.

http://idiks.org/kultura-w-mediach-media-w-kulturze-miedzynarodowa-konferencja-katedry-kultury-medialnej-1-2-kwietnia-2014/

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
kjurek14
Czas publikacji:
środa, 11 grudnia 2013 10:21

Polecane wpisy