Krzysztof Jurek - blogosfera

Wpisy

 • środa, 11 grudnia 2013
  • 2013-12-10 - XXXI Dni Praw Człowieka

   W dniach 12-13 grudnia w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbędzie się 31. już edycja Dni Praw Człowieka, konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Socjologii Prawa i Praw Człowieka. Tegoroczne obrady zatytułowanePrawa człowieka w perspektywie socjologicznej poświęcone będą pamięci Prof. Hanny Waśkiewicz (1919-1993), która przez ponad 40 lat związana była z naszą uczelnią, a od początku lat 80. organizowała pierwsze Dni Praw Człowieka. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   kjurek14
   Czas publikacji:
   środa, 11 grudnia 2013 10:28
  • Instytut Socjologii KUL

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   kjurek14
   Czas publikacji:
   środa, 11 grudnia 2013 10:24
  • Konferencja KUL, Kultura w mediach. Media w kulturze.

   Business_Meeting_clip_art_hight Lublin, 1-2 kwietnia 2014 rok

   W 2014 roku mija 30 lat od utworzenia Katedry Socjologii Kultury, której tradycje od 5 lat są kontynuowane i rozwijane przez pracowników Katedry Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W związku z tym pragniemy podjąć dyskurs naukowy na temat relacji między kulturą i mediami. Jest to temat ogniskujący zainteresowania naukowe i badania pracowników Katedry Kultury Medialnej i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Do tego dyskursu pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych tą tematyką na konferencję pt. „Kultura w mediach. Media w kulturze”, która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2014 roku w Lublinie.

   Pogłębiony opis, krytyczna analiza i interpretacja „nowej kultury medialnej” w różnych obszarach będzie przedmiotem szczególnego zainteresowania tej konferencji. Mamy nadzieję, że jej tematyka jest na tyle szeroka, otwarta i ważna, że zainspiruje wiele osób do podjęcia trudu przygotowania referatu i wzięcia w niej udziału. By ukierunkować sformułowanie tytułu ewentualnego referatu lub głosu w dyskusji proponujemy następujące, wiodące bloki tematyczne: 1) kultura życie codziennego w mediach – style życia, normy i wartości, 2) „nowe” kultury w „nowych” mediach: kultura konwergencji – kultura remiksu – bedroom culture…, 3)  kultura polityczna – media w polityce, 4) kultura popularna a kultura narodowa, regionalna, lokalna, 5) media w komunikacji promocyjnej – kultura konsumpcji, 6) religijność w przestrzeni medialnej.Przedmiotem konferencji będą relacje między kulturą a mediami, oddziaływanie mediów na kulturę, która w coraz większym stopniu jest zmediatyzowana. Obserwacja rzeczywistości wskazuje, że kultura tworzona w medialnych obrazach, dźwiękach, tekstach nie tylko przenika do codzienności lecz staje się jej osnową – jest źródłem wartości, norm, wzorów postępowania i stylów życia. Media w tym sensie są nie tylko źródłem wyobrażeń i wiedzy o świecie i polityce, ale dostarczają modeli, punktów odniesienia mówiących o tym czym jest sukces, szczęście, jaką rolę w odgrywa płeć, czym jest religia, narodowość oraz kim jesteśmy „my” i kim są „oni”. Media mówią co jest dobre i złe, co pożądane i czego należy unikać, o czym myśleć i czego się bać, wyzwalają emocje, konstruują idee, budują miraże i mity.

   Kulturę medialną tworzą nie tylko tradycyjnie pojmowani nadawcy – telewizja, radio i prasa, ale media sprzęgnięte za pomocą różnego rodzaju aplikacji w sieci internetowej, w której dokonuje się nieustanna aktualizacja zawartości, modyfikacja sensu przekazów przez użytkowników, i budowanie zasobów, które w Web 3.0 docierają do odbiorców i są przez nich twórczo wykorzystywane.

   Pogłębiony opis, krytyczna analiza i interpretacja „nowej kultury medialnej” w różnych obszarach będzie przedmiotem szczególnego zainteresowania tej konferencji. Mamy nadzieję, że jej tematyka jest na tyle szeroka, otwarta i ważna, że zainspiruje wiele osób do podjęcia trudu przygotowania referatu i wzięcia w niej udziału. By ukierunkować sformułowanie tytułu ewentualnego referatu lub głosu w dyskusji proponujemy następujące, wiodące bloki tematyczne: 1) kultura życie codziennego w mediach – style życia, normy i wartości, 2) „nowe” kultury w „nowych” mediach: kultura konwergencji – kultura remiksu – bedroom culture…, 3)  kultura polityczna – media w polityce, 4) kultura popularna a kultura narodowa, regionalna, lokalna, 5) media w komunikacji promocyjnej – kultura konsumpcji, 6) religijność w przestrzeni medialnej.

   http://idiks.org/kultura-w-mediach-media-w-kulturze-miedzynarodowa-konferencja-katedry-kultury-medialnej-1-2-kwietnia-2014/

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   kjurek14
   Czas publikacji:
   środa, 11 grudnia 2013 10:21
  • Magistra Nostro Instytut Socjologii KUL

   Nasi Mistrzowie, profesorowie od lat związani z socjologią w KUL - ks. prof. Roman Dzwonkowski SACks. prof. Stanisław Kowalczykprof. Piotr Kryczkaks. prof. Janusz Mariański oraz prof. Jerzy Rebeta - 28 listopada w ramach specjalnej sesji pt. "95 lat socjologii w KUL" podczas konferencji Kreowanie społeczeństwa niewiedzy zostali uhonorowani pierścieniami Magistro Nostro A. D. 2013. Pierścień wręczony został także najlepszemu magistrowi Instytutu Socjologii w 2013 roku - została nim mgr Paulina Bobrek.

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   kjurek14
   Czas publikacji:
   środa, 11 grudnia 2013 10:13